Mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện kế hoạch truyền thông về mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022 - 17:35

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/9/2022 về truyền thông về mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, với mục đích, yêu cầu, nội dung và một số giải pháp thực hiện cụ thể sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /