Một số kết quả công tác chuẩn bị năm học 2022 - 2023

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022 - 07:25

Ngày 31/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 409-BC/BTGTU về kết quả năm tình hình chuẩn bị năm học 2022 - 2023, kết quả cơ bản như sau:

Đình Lộc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /