Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022 - 14:13

Ngày 16/9/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 193 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  
Xem tin theo ngày:   / /