Thành ủy Tuyên Quang đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 - 19:45 Đã xem: 13

Ngày 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện các nghị quyết, Thành ủy đã xây dựng và ban hành 17 văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 01 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban MTTQ. Thành phố đã giải thể 6 cơ quan và sáp nhập, thành lập 4 cơ quan, đơn vị sự nghiệp; tinh giản 5 biên chế thuộc khối cơ quan Đảng, đoàn thể; tinh giản biên chế 126 người khối chính quyền. Tháng 1-2020, thực hiện sắp xếp, sáp nhập 52 thôn, tổ dân phố còn 46 thôn, tổ dân phố và giảm 27 người hoạt động không chuyên trách...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, thời gian tới, cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức thực hiện. MTTQ cần phát huy vai trò thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Thu Hương

(Theo Báo Tuyên Quang điện tử)

Xem tin theo ngày:   / /