Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 11 năm 2022

Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022 - 10:26

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 11 năm 2022, cụ thể như sau:

File đính kèm: Kích chuột để tải về
Xem tin theo ngày:   / /