Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND về quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 202 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022 - 13:56

Ngày 16/9/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND về quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

 

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 193 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  
Xem tin theo ngày:   / /