Kỷ niệm 92 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022 - 07:00

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có tiền thân là Hội Phản đế đồng minh (18/11/1930) đã tạo được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, tác động sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tổ chức và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /