Tuyên Quang với phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022 - 15:43

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, tạo khí thế phấn khởi, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo từng thời điểm phù hợp để huy động đông đảo Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... kết hợp hướng dẫn quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ” những vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở với phương châm “dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm ”

Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với người có uy tín, các chức sắc, chức việc để vận động họ tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã tiếp xúc trên 1.400 lượt người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, trên 1.899 lượt các chức sắc, chức việc tôn giáo để phối hợp tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong việc cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

 Hiệu quả thiết thực nhất của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Tuyên Quang chính là khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh tố giác tội phạm của người dân. Từ đó, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 299 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đó có 129 mô hình ở xã, phường, thị trấn; 30 mô hình cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: Mô hình “Phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường" tại Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa; mô hình “Tự quản về bảo vệ trật tự an toàn giao thông” (phường Tân Hà) và mô hình “Camera an ninh" xã Tràng Đà thuộc thành phố Tuyên Quang; mô hình “Ba tích cực về an ninh trật tự" tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; Mô hình “Camera an ninh” của xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương; mô hình “Tổ dân phố bình yên, đoàn kết và xây dựng tuyến phố tự quản, văn minh " của tổ 10, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang... Hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao, lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào; đồng thời, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm để hỗ trợ tích cực cho công tác vận động quần chúng; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân; đồng thời, có giải pháp, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Phan Thanh Bình

Xem tin theo ngày:   / /