Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”

Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022 - 11:23

Ngày 14/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1415-QĐ/TTg Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Phan Thanh Bình

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /