Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 12 năm 2022

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - 10:54 Đã xem: 7941

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau:

Xem tin theo ngày:   / /