Phải ra sức chống hạn

Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022 - 10:31 Đã xem: 628

Ngày 4-12-1959, với bút danh “Trần Lực”, Bác Hồ viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân Dân số 2088, trong đó, Người chỉ rõ: Để đảm bảo vụ chiêm thắng lợi, chúng ta phải ra sức làm thuỷ nông nhỏ và quyết tâm tìm mọi cách chống hạn.

Mở đầu bài báo, Bác biểu dương thắng lợi của vụ mùa 1959: Trong mấy tháng qua dù nhiều nơi bị thiên tai hạn hán, nhưng vẫn được mùa. Đó là vì đồng bào nông dân và cán bộ ta đã quyết tâm chống hạn. Trong công việc ấy, các hợp tác xã và tổ đổi công đã làm chủ lực, bộ đội và thanh niên ta đã góp sức nhiều.

Người căn dặn: Để đảm bảo vụ chiêm thắng lợi, chúng ta phải ra sức làm thuỷ nông nhỏ và quyết tâm tìm mọi cách chống hạn. Các hợp tác xã và tổ đổi công phải hăng hái làm chủ lực. Thanh niên phải là những đội đột kích xung phong. Bộ đội phải cố gắng giúp sức. Toàn thể đảng viên ở nông thôn phải làm gương mẫu. Cán bộ từ tỉnh đến xã phải đi xem xét tận đồng ruộng, phải cùng quần chúng bàn bạc, đặt kế hoạch cho sát và theo dõi đôn đốc chu đáo, liên tục. Như thế thì chúng ta nhất định đánh thắng giặc hạn và đảm bảo vụ chiêm thắng lợi.

Thấm nhuần lời dạy của Người, mỗi người dân Việt Nam nói chung, đối với cán bộ ngành thủy lợi nói riêng luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình, cùng nhau đoàn kết xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 1261 | Trang: 1 trên tổng số 127 trang  
Xem tin theo ngày:   / /