Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030

Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 13:05

Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1477/QĐ-TTg về hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030 với đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

Xem tin theo ngày:   / /