Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 01, 02 năm 2023

Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023 - 09:00

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 01, 02 năm 2023, cụ thể như sau:

File đính kèm: Kích chuột để tải về
Xem tin theo ngày:   / /