Phát huy giá trị các di tích nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 - 08:19

Tuyên Quang, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuyên Quang cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong khoảng thời gian gần 6 năm, trong Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1961, Bác đã trở lại thăm và làm việc tại Tuyên Quang, và những nơi Bác đã đến, gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào, chiến sĩ, đều đã trở thành những di tích lịch sử quan trọng của tỉnh.

Ảnh minh hoạ: Tất Thắng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 32 di tích là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, gồm: 8 di tích thời kỳ tiền khởi nghĩa (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945); 16 di tích thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 5 năm 1954); 8 di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III và thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân Tuyên Quang (từ ngày 19-20/3/1961). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 41 địa danh nơi Bác Hồ đến thăm và làm việc tại tỉnh. Trong số các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh có 02 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và Di tích địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ II của Đảng tại Kim Bình, Chiêm Hóa. Nhiều di tích được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia như: Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương; Lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn... Một số di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xếp hạng Di tích cấp tỉnh như: Di tích địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường Sông Lô; địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246...

Để phát huy giá trị các di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong thời gian ở Tuyên Quang, góp phần giáo dục truyền thống cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị cần lưu ý một số giải pháp sau đây:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, trong đó chú ý phát huy giá trị của các di tích nơi Bác Hồ đã ở và làm việc. Triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

2. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, các di tích nơi ở và làm việc của Bác Hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

3. Đưa nội dung tìm hiểu giá trị các di tích nơi Bác Hồ đã ở và làm việc tại Tuyên Quang vào phần lịch sử địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông để giúp học sinh có hiểu biết về thời gian Bác Hồ đã lãnh đạo cách mạng tại Tuyên Quang.

4. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chính trị như lễ báo công, kết nạp Đoàn, Hội, Đội, Đảng; hành trình về nguồn; tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

5. Làm tốt công tác tuyên truyền về các di tích nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Tuyên Quang đến Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; khơi dậy lòng tự hào trong Nhân dân về quê hương cách mạng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Tuyên Quang.

Nguyễn Nhung

Xem tin theo ngày:   / /