Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023 - 11:29 Đã xem: 25259

Ngày 22/02/2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành Văn bản về việc triển khai, phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; nội dung phát động hưởng ứng Cuộc thi kèm theo Kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề tham gia Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng đăng tải các nội dung:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /