Bình Phú chuyển biến từ một đề án

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023 - 07:43

Nhận thức của cấp ủy viên, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; cấp ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; nội dung sinh hoạt trọng tâm; kỹ năng, phương pháp tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ đúng quy định... Đó là những chuyển biến rõ nét nhất từ khi triển khai Đề án 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020 - 2025 tại Đảng bộ xã Bình Phú (Chiêm Hóa).

Đảng bộ xã Bình Phú có 10 chi bộ trực thuộc, với tổng số 184 đảng viên. Ngay sau khi Đề án 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025 triển khai, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy xã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các đồng chí cấp ủy, đội ngũ đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong việc thực hiện Đề án. Đồng thời, lựa chọn Chi bộ thôn Bản Man tổ chức sinh hoạt điểm để đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm và thực hiện đồng loạt tại các chi bộ. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách chi bộ trực thuộc. Đến nay, 7/7 chi bộ thôn đều có cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên tham gia vào BCH chi bộ.

Cấp ủy Chi bộ thôn Bản Khản tuyên truyền vận động đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, năm 2022 Đảng ủy xã đã giao việc đột phá, đổi mới đối với các đồng chí đảng ủy viên là “Chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU”, đồng thời lấy kết quả sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, 1 năm Đảng ủy đánh giá tình hình, sự chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh những hạn chế, biểu dương các chi bộ thực hiện có hiệu quả trong thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với hội nghị sơ kết, tổng kết Đảng bộ xã.

Bí thư Chi bộ thôn Bản Man Nông Văn Đốc cho biết: chi bộ duy trì lịch sinh hoạt thường kỳ ngày mùng 4 hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Trước các kỳ sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, cấp ủy chi bộ họp bàn, thống nhất nội dung sinh hoạt. Điểm mới trong các kỳ sinh hoạt chi bộ các năm gần đây của chi bộ, đó là lựa chọn nội dung sinh hoạt, thay vì triển khai các nội dung chung chung, thì nay mỗi kỳ chi bộ chỉ chọn 1 vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong tháng, quý để bàn bạc, thực hiện. Qua đó, các nghị quyết được ban hành cũng đạt hiệu quả cao hơn. 

Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch UBND xã kiểm tra mô hình kinh tế thôn Bản Lếch.

Đồng chí Vũ Văn Liệu, Bí thư Chi bộ Bản Khản chia sẻ, ưu điểm trong hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ qua là sự tập trung lãnh đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể đến chi ủy viên, từng đảng viên, các chi hội, đoàn thể quần chúng. Nhờ vậy đã huy động được sức mạnh, tinh thần đoàn kết trong toàn chi bộ trong thực hiện nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, chính quyền xã trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2022, kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của chi bộ thôn đều đạt kế hoạch đề ra và được cấp ủy cấp trên đánh giá, xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Quan Thị Chiêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, triển khai thực hiện Đề án 16-ĐU/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ trực thuộc đã chủ động đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đã được các chi bộ chuẩn bị nghiêm túc, chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Đảng bộ xã Bình Phú đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Năm 2022, 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt, trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt cao so với kế hoạch, như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng, đạt 102,1% kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 39 triệu đồng, đạt 101,3% kế hoạch; số thôn bản đạt danh hiệu văn hóa đạt 101%; tạo việc làm mới đạt 114,3% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,51% đạt 107% kế hoạch, kết nạp 6 đảng viên, đạt 120% Nghị quyết.

Theo Trâm Anh/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /