Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 - 17:41

Ngày 28/02/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 228 | Trang: 1 trên tổng số 23 trang  
Xem tin theo ngày:   / /