Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 - 17:47

Ngày 28/02/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang năm 2023

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 228 | Trang: 1 trên tổng số 23 trang  
Xem tin theo ngày:   / /