Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Tuyên Quang

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 - 17:51 Đã xem: 3068

Ngày 28/02/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 285 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  
Xem tin theo ngày:   / /