Địa điểm làm việc, nhiệm vụ của Bộ Thương binh – Cựu binh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 - 16:10

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại Tuyên Quang, Bộ Thương binh – Cựu binh đã ở, làm việc và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 690 | Trang: 1 trên tổng số 69 trang  
Xem tin theo ngày:   / /