Những địa điểm Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023 - 10:36

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ở, làm việc tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 690 | Trang: 1 trên tổng số 69 trang  
Xem tin theo ngày:   / /