Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 16:27 Đã xem: 27

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Quốc phòng; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ. Gắn việc quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Đăng Ninh

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Đăng Ninh

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Phát huy có hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; duy trì thường xuyên chuyên mục “Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và chuyên trang Quốc phòng trên Báo Tuyên Quang.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đều được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về quốc phòng, an ninh. Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đã tổ chức được 167 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 10.723 đồng chí (trong đó đối tượng 2 là 150 đồng chí, đối tượng 3 là 2.990 đồng chí và đối tượng 4 là 7.058 đồng chí; 28 chức sắc, chức việc tôn giáo; 47 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số); giáo dục quốc phòng, an ninh cho 91.022 lượt học sinh, sinh viên trong các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đầu tư, nâng cấp các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; tập trung rà soát quy hoạch khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Khẩu đội súng cối DKZ dự bị động viên của tỉnh thực hành bắn chiến đấu trong Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.  Ảnh: Đăng Ninh

Khẩu đội súng cối DKZ dự bị động viên của tỉnh thực hành bắn chiến đấu trong
Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.  Ảnh: Đăng Ninh

Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05-9-2019 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đồng bộ giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ theo đúng tổ chức biên chế, đảm bảo sự ổn định, hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp, lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu. LLVT tỉnh cũng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đã xét và đề nghị Quân khu trên 42 nghìn đối tượng, trong đó đã có gần 41 nghìn đối tượng đã có quyết định và đã được hưởng trợ cấp với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Thực hiện tham gia chương trình “xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị và 141/141 cơ sở dân quân kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia 16.278 ngày công lao động giúp các địa phương tu sửa 85 km đường liên thôn; đổ 5,5 km đường bê tông nông thôn; nạo vét 60,5 km kênh mương nội đồng; vận chuyển và lắp đặt 5,5 km kênh mương bê tông đúc sẵn; đổ 7.000 m2 bê tông sân nhà văn hóa; tu sửa 3.570 m2 khuôn viên UBND xã, 3.250 m2 sân vận động, 6.500 m2 sân nhà văn hóa thôn; giúp 44 hộ gia đình chính sách, 75 hộ gia đình nghèo trồng 20,5 ha cây lấy gỗ, trồng 34,7 ha hoa màu; tham gia khắc phục, sửa chữa và dựng 56 nhà ở; di chuyển 15 ngôi nhà ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Đặc biệt, thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.610 người dân ở các xã Yên Thuận, Bạch Xa (Hàm Yên), xã Kiến Thiết, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân (Yên Sơn), với tổng số tiền trị giá 893,2 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh đã tặng 03 máy lọc nước, trị giá 12 triệu đồng và 200 bộ quần áo cho các cháu học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú, THCS Yên Hoa (Na Hang) và 600 bộ quần áo, 20 chăn bông cho nhân dân các dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa bàn. Góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc của tỉnh.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác quản lý về quốc phòng, gắn phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; dự báo đúng tình hình “kịp thời, chính xác, hiệu quả”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo”,... Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                             Nguồn: Báo Tuyên Quang Online.

Xem tin theo ngày:   / /