Chiêm Hoá kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết đại hội đảng

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 - 08:30 Đã xem: 41

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 50 chi, đảng bộ trực thuộc. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã khẩn trương ban hành nghị quyết, thông qua chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đặc biệt, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Lâm Ngọc Quân, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chiêm Hóa, cho biết: Để sớm cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, BCH Đảng bộ huyện đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua dự thảo chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện; dự thảo chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XX. Đồng thời, phân công đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra. UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đến thời điểm này, 100% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ xã; chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở. 

Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đối với các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc, cho biết: Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thị trấn; quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội. Để cụ thể hóa nghị quyết, Đảng ủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát ngay từ khâu đầu quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch trong quá trình thực hiện. Trong tháng 9, cấp ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT thực hiện kiểm tra giám sát trong tháng 10 về các nội dung chấp hành nghị quyết, xây dựng chương trình hành động tại tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, việc tuyên truyền nghị quyết đại hội đến với đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Lý Đức Quế, chia sẻ: Ngay sau đại hội, song song với việc ban hành chương trình công tác của BCH, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ, UBKT; ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của BCH, kiện toàn khối dân vận và quy chế hoạt động của khối dân vận... Đảng ủy xã đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai nghị quyết đại hội tại 3 chi bộ thôn bản Pá Tao, Chắng Hạ, Làng Rèn 2. Theo kế hoạch, trong quý 4, UBKT Đảng ủy tổ chức 1 cuộc giám sát trực tiếp 3 chi bộ về nội dung việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các chi bộ triển khai nghị quyết đại hội đúng quy định. Việc cấp ủy viên cùng dự các buổi sinh hoạt chi bộ cũng là một hình thức kiểm tra giám sát, kịp thời nhắc nhở, bổ sung những phần còn thiếu sót của chi bộ trong quá trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đơn cử, ở một số chi bộ thôn bản, việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, hay dự thảo chương trình hành động của chi bộ chỉ được thực hiện tại buổi sinh hoạt, nhiều chi bộ chưa bổ sung vào văn bản theo đúng quy định, cấp ủy viên dự sinh hoạt đã nhắc nhở bổ sung kịp thời.

Cùng với thị trấn Vĩnh Lộc, xã Hòa An, đến nay 50/50 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã và đang tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát ở các chi, đảng bộ đều được thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, đã kịp thời nhắc nhở, bổ sung những thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Xem tin theo ngày:   / /