Một số giải pháp xây dựng Văn hóa công vụ, góp phần xây dựng lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 - 15:28 Đã xem: 45

Một số giải pháp xây dựng Văn hóa công vụ, góp phần xây dựng lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          Văn hóa công vụ là hệ thống những giá trị, cách ứng xử, biểu tượng, chuẩn mực được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi của người thực thi công vụ. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang (Ảnh Thanh Phúc)

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, tập huấn về văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua nhiều hình thức phong phú như: Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 ; thực hiện 4 xin, 4 luôn (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức. Tổ chức hội nghị, tập huấn kỹ năng giao tiếp hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức; thi “dân vận khéo”; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ hội họp; thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép... Công tác thanh tra, kiểm tra về văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh được tăng cường.

          Sau 2 năm triển khai thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên: Năm 2019, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại là 18.897 người, trong đó: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 17.700 người, chiếm 93,67%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,9%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 79,6%. Thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng khá nhanh, năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 32; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 26. Góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” cho lãnh đạo HĐND tỉnh và Sở Nội vụ. (Ảnh Thanh Phúc)

          Tuy nhiên, trong việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ và quy chế văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Ở một số nơi còn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, tinh thần tự giác còn thấp, tính ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác, thiếu nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, phong cách làm việc chậm đổi mới. Còn có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định phải xử lý kỷ luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm còn hạn chế...

          Một số giải pháp xây dựng văn hóa công vụ:

          Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

          Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ. Triển khai toàn diện, quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

          Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ.

          Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có uy tín, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

          Bích Huệ

Xem tin theo ngày:   / /