Phát động, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021 - 08:44

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết Quy chế

Theo Quy chế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan tổ chức trao Giải thưởng nhiệm kỳ 05 năm/hai lần trao.

Quy chế này áp dụng đối với văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên; nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa; cán bộ, đảng viên, Nhân dân đang công tác, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có tác phẩm sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có hồ sơ tham gia dự Giải thưởng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Ban tổ chức sẽ tổ chức 2 đợt xét tặng như sau:

Đợt 1: Xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian tính từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022; tổ chức trao giải vào dịp Khai mạc Hội Báo Xuân năm 2023.

Đợt 2: Xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian tính từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2024; tổ chức trao giải vào dịp Khai mạc Hội Báo Xuân năm 2025.

Cơ cấu giải thưởng:

Đối với Giải thưởng sáng tác: Mỗi đợt trao giải đối với từng loại hình sẽ gồm 1 giải A; 2 giải B; 2 giải C, 3 giải Khuyến khích (Căn cứ vào kết quả xét chọn theo tiêu chí Giải thưởng của Ban Tổ chức, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ xem xét, điều chỉnh cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp).

Đối với Giải thưởng quảng bá: Không quá 10 giải thưởng quảng bá (đồng hạng) cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Cơ quan thường trực Ban Sơ khảo ở cấp tỉnh sẽ là nơi tiếp nhận các tác phẩm được gửi tham gia giải thưởng, bao gồm: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp nhận các tác phẩm Văn học - Nghệ thuật; Hội Nhà báo tỉnh tiếp nhận tác phẩm báo chí; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận các tác phẩm quảng bá.

Giải thưởng được phát động nhằm phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện, sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

P.T.B

 

 

 

 

File đính kèm: Kích chuột để tải về
Xem tin theo ngày:   / /