Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của ngành y tế

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 - 10:29 Đã xem: 27336

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Dự thảo nêu rõ nội dung nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ bao gồm: Tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; huy động và quản lý nguồn lực; phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên của các cơ quan Trung ương; cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đang công tác, đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Trong đó, dự thảo quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ gồm các nhiệm vụ như: Lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cán bộ cho các đối tượng theo quy định và theo phân cấp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; phân loại sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý.

Định kỳ kiểm tra sức khỏe để phát hiện, xử lý kịp thời diễn biến bệnh mạn tính đối với các cán bộ thuộc diện quản lý khi điều trị ngoại trú; tiếp nhận, khám bệnh, cấp cứu, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, chuyển tuyến cho các cán bộ thuộc đối tượng quản lý theo phân cấp và theo đúng quy định chuyên môn; thực hiện các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức phương án bảo đảm về y tế, xử lý các tình huống cấp cứu đối với các cán bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp khi tham gia các hội nghị, sự kiện trên địa bàn; tham gia, huy động các nguồn lực để thực hiện giải quyết tình huống cấp cứu cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi công tác tại địa phương.

Dự thảo cũng quy định các nhiệm vụ về huy động và quản lý nguồn lực như: Lập và quản lý danh sách nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp tại địa phương tham gia hội đồng chuyên môn để hội chẩn, tham gia cấp cứu trong các trường hợp cần thiết; huy động và quản lý các nguồn lực về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính tài sản bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo phân cấp, theo đúng quy định.

Theo Minh Đức/baochinhphu.vn

Xem tin theo ngày:   / /