Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ Ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 - 20:51

Ngày 21/12/2021, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Xem chi tiết tại đây:

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 156 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang  
Xem tin theo ngày:   / /