Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 - 21:29

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 02/9/1945, trong bối cảnh chung của cả nước, chế độ thống trị của thực dân, phong kiến ở Tuyên Quang bị đập tan, chính quyền dân chủ nhân dân được thiết lập. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa I, Sắc lệnh của Chủ tịch nước và Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc thành lập các Ban Chỉ huy Tỉnh đội, huyện đội, xã đội dân quân, ngày 17/4/1947, Tỉnh đội Tuyên Quang được thành lập gồm 30 cán bộ, chiến sĩ, Chi bộ Đảng Tỉnh đội được thành lập gồm 20 đảng viên.

Minh họa: Tất Thắng

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Tuyên Quang, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; sự chăm lo giúp đỡ, thương yêu đùm bọc của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ vượt qua nhiều thử thách, hi sinh, mưu trí, sáng tạo lập nên nhiều chiến công to lớn, viết lên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” góp phần vào thắng lợi chung của toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 25 trận đánh, tiêu diệt gần 200 tên địch. Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, Tuyên Quang đã huy động 56.196 lượt người tham gia dân công, 721 xe đạp thồ phục vụ chiến đấu, sửa chữa gần 200 km đường giao thông, phục vụ chi viện kịp thời cho chiến trường….Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh đã độc lập chiến đấu 92 trận, phối hợp chiến đấu 132 trận, bắn rơi 12 máy bay … Trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979, quân và dân Tuyên Quang (lúc đó là tỉnh Hà Tuyên theo Nghị quyết của Quốc hội hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang) đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, từng bước trưởng thành, tiêu diệt nhiều sinh lực đối phương, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm 1991 theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII thống nhất chia tách tỉnh Hà Tuyên thành 2 tỉnh, tái lập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, theo đó Bộ Quốc phòng cũng ra quyết định giải thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên, thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Từ năm 1991 đến nay, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố, tăng cường thế trận lòng dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững và phát huy; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đảm bảo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, phát huy tinh thần quân dân chung một ý chí, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn, huy động gần 24.000 lượt cán bộ, chiến sỹ của lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và hàng nghìn lượt phương tiện tham gia công tác dân vận, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, chủ động phối hợp cùng cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Toàn tỉnh có trên 3.800 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, phục vụ hàng nghìn công dân của tỉnh và công dân Việt Nam ở nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn về nước cách ly. Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, xây dựng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh.

75 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ  trang nhân dân”, Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; 16 tập thể và 4 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực, chủ động xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương cách mạng Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.

Hoàng Trang
 

Xem tin theo ngày:   / /