Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II

Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022 - 09:06

Ngày 13-4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quý I-2022, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Trọng tâm là triển khai Kế hoạch của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Chương trình hành động của BCH  Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU, ngày 15-11-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động với nhân dân; chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn, Hội cấp cơ sở và các nhiệm vụ quan trọng khác…

Trong quý II-2022, Đảng ủy Khối tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; tham mưu thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế…

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao cờ của BTV Tỉnh ủy
cho tập thể Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã trao Cờ Thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 2 đảng bộ và 1 chi bộ; tặng Bằng khen cho 2 Đảng bộ, 2 chi bộ và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Theo Khánh Vân/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /