Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 - 14:11 Đã xem: 37618

Ngày 13/4/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 20-TB/BTGTU phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022; văn bản triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kèm theo là Kế hoạch, thể lệ của Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng đăng tải các nội dung:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /