Một số kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tuyên Quang sau 01 năm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Đảng

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 - 13:42

Để kịp thời tuyên truyền, triển khai sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng bằng hình thức đa dạng: Thông qua Website Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Fanpage Mặt trận Tổ quốc Tuyên Quang và fanpage của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố… thu hút đông đảo người dân quan tâm, theo dõi, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Cụ thể hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết của Đảng, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành 06 kế hoạch; chủ trì ký kết 05 Chương trình phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị- xã hội; tham gia ký kết 02 Chương trình phối hợp do các ngành chủ trì; ban hành Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 (mục tiêu của Đề án có 3.820 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở). Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án, ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh bố trí nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phân bổ, hỗ trợ 1.428 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025 theo Đề án và tiếp nhận đăng ký hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo Trung ương, Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và Công an tỉnh với số tiền trên 25,7 tỷ đồng. Việc thực hiện Dự án sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đến năm 2025 và tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục vận động và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”: Năm 2021, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được trên 12,1 tỷ đồng; đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 616 nhà/190 nhà cho hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 24,1 tỷ đồng; hỗ trợ cộng đồng dân cư Đồng Lệnh (xã Tân Thành, huyện Hàm Yên) xây dựng công trình nước sạch trị giá 236 triệu đồng...

Hội nghị triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn: mttq.tuyenquang.gov)

Triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2020 – 2025; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ động chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn và tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến 210.607m2 đất, đóng góp trên 18,3 tỷ đồng và trên 200.000 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông, sửa chữa, đắp lề, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, góp phần hoàn thành trên 200km đường bê tông giao thông nông thôn.

Thực hiện khâu đột phá thứ nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Nông nghiệp, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Liên minh Hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới, cải thiện sinh kế cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế hợp tác xã, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giai đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sử dụng sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm; vận động các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu hàng hóa; nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP gắn với tuyên truyền về phát triển du lịch. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giai đoạn 2021 - 2026, trong đó xác định công tác phối hợp để vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

Thực hiện nội dung đột phá của tỉnh về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức hưởng ứng phát động triển khai Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thu gom, phân loại rác thải; hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động của 2.368 tổ, nhóm tự quản về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở khu dân cư. Chủ trì, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vận động xã hội hóa và trực tiếp hỗ trợ kinh phí xây dựng 4.533 bể, hố ủ rác hữu cơ, 2.886 lò, hố đốt rác tại hộ gia đình, khu dân cư; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 69 tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu thực hiện phong trào.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phát động 02 đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh covid-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ trị giá trên 41 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật). Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tiếp nhận và vận chuyển trên 600 tấn nông sản giúp Nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do dịch trị giá gần 7 tỷ đồng; huy động được 1.976 đơn vị máu chuyển hỗ trợ các bệnh viện dã chiến miền Nam. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho huyện Lâm Bình, Na Hang đã góp phần kiềm soát dịch bệnh. Triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tham gia phòng, chống dịch và thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin của tỉnh góp phần vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường nắm và phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn của Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đào Việt Dũng

 

Xem tin theo ngày:   / /