Tuyên Quang: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II năm 2022

Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022 - 15:15

Trong quý I năm 2022, khối lượng công việc rất lớn, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và những tác động tiêu cực từ tình hình thế giới. Song với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ. Chất lượng các mặt công tác giáo dục, văn hóa, y tế... tiếp tục được nâng lên. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm mới giảm mạnh. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, Lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế... Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, nội dung chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện hiệu quả giao việc đột phá, đối mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Nguồn ảnh: baotuyenquang.com.vn

Quý II năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cần có các giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án... của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, có tính khả thi cao.

(2) Khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I năm 2022 đạt còn thấp, tính toán, xác định giải pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, trong đó:

- Các cấp, các ngành cần chủ động nắm chắc và phân tích tình hình, kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đã có chủ trương đầu tư; thu hút các dự án đầu tư có chất lượng vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, như: Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường từ thành phố Tuyên Quang đi Suối khoáng Mỹ Lâm; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bảo tàng Tân Trào, trục phát triển của các huyện, thành phố và Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; làm nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để khởi công các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các huyện, thành phố chủ động quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định.

- Thực hiện tốt các nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; bảo đảm kế hoạch trồng rừng, làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch của tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các công trình, dự án tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tổ chức tốt các hoạt động Năm du lịch Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 và các hoạt động phụ trợ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trọng tâm là tăng cường phân cấp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính, thu ngân sách; rà soát các nguồn thu, đặc biệt là các giải pháp bù đắp các khoản thu giảm do chính sách của Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán giao. Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tổ chức tốt các nhiệm vụ năm học, bảo đảm đúng kế hoạch và an toàn dịch bệnh cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường.

- Siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường...; chủ động rà soát, đánh giá, có giải pháp quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường nắm bắt, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng, chia, tách, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường công tác quản lý, phòng chống dịch, không để dịch diễn biến phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng và ca tử vong. Tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng vắc xin, tập trung hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người dân; tiêm mũi tăng cường cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi; tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn.

(4) Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện Đề án đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Chủ động nắm, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, nhất hành vi lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo, kích động khiếu kiện đông người trái pháp luật; các hành vi lợi dụng mạng xã hội, hoạt động báo chí để phản ánh, đưa tin sai sự thật, thiếu chính xác gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức, cá nhân. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội từ xa, từ nguyên nhân xã hội, nhất là các loại tội phạm mới. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(5) Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 147-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tổ chức học tập cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; quán triệt các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các chi bộ. Chủ động, sắc bén trong trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

- Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo các chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện hiệu quả quy định về giao việc đột phá, đổi mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Các cấp ủy, chính quyền cần tích cực đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tham gia các hoạt động cùng nhân dân ở cơ sở, trong đó nội dung tham gia phải phù hợp (hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển du lịch cộng đồng...). Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, trước mắt tập trung cho hộ gia đình chính sách, các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là vận động nhân dân hiến đất, chấp hành các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thu gom, xử lý rác thải...

Hải Thủy

Xem tin theo ngày:   / /