Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho trên 170.600 người

Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 - 08:41

Theo kế hoạch của UBND tỉnh trong tháng 6 này, tỉnh bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi tiêm thứ tư) cho người dân.

Tuyên Quang chuẩn bị triển khai tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19.

Thông qua các đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 514 nghìn người từ 18 tuổi trở lên đã hoàn thành 2 mũi vắc-xin, đạt trên 100%; số người đã tiêm đủ 3 mũi là trên 458 nghìn người, đạt 86,5%. Theo rà soát của ngành Y tế tỉnh, có khoảng trên 170.600 người tiêm mũi 4 đợt này, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.    

Theo Minh Hoa/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /