8 điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022 - 15:40

Vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản được giữ ổn định, phát huy những ưu điểm, thành công đã đạt được từ công tác tuyển sinh những năm vừa qua; đồng thời có điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo, hoàn thiện chính sách về tuyển sinh, bảo đảm khách quan, công bằng giữa các thí sinh và công bằng giữa các cơ sở đào tạo, cũng như tạo sự minh bạch và đồng thuận trong xã hội.

Phương Linh

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 444 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /