Quan điểm, mục tiêu, giải pháp Phát triển kinh tế tuần hoàn

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022 - 15:32

Ngày 07/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Chiến lược Phát triển kinh tế tuần hoàn với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 442 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /