Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022 - 07:56

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo. Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 666/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nguyễn Đình Lộc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 452 | Trang: 1 trên tổng số 46 trang  
Xem tin theo ngày:   / /