Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022 - 08:10

Ngày 08/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 442 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /