Yêu nước không thể tách rời thương yêu nhân dân

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022 - 13:18

Ngày 02 tháng 7 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L có bài viết “Vệ sinh yêu nước” (Phong trào diệt ruồi, muỗi), đăng trên Báo Nhân dân, số 1572. Bài viết thể hiện rõ quan điểm: yêu nước không phải là cái gì chung chung, trừu tượng, mà nó được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và thể hiện ở việc làm cụ thể của mỗi người trong đời sống hằng ngày.

Trong bài viết, Người cho rằng, ruồi muỗi là bạn đồng minh của giai cấp bóc lột. Nó gây ra nhiều tật bệnh, làm cho nhân dân ta ốm đau. Người ốm đau thì sức lao động bị giảm sút, công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa bị hạn chế. Vì vậy, chúng ta phải ra sức tiêu diệt những kẻ địch độc ác là ruồi muỗi, để tiêu diệt bệnh tật, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

 Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định yêu nước không thể tách rời thương yêu nhân dân, Người có tinh thần yêu nước sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân và Người là hiện thân mẫu mực của một người chiến sĩ cách mạng đã hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng đã tích cực làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... qua đó, góp phần củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 444 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /