Phòng ngừa sai phạm qua kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022 - 09:15

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Thông qua nắm tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, mới đây Đảng bộ xã Bình An (Lâm Bình) đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ công chức địa chính xã. Qua kiểm tra, xác định cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ khi không làm hết trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc thửa đất có công trình xây dựng; việc tham mưu lập hồ sơ xử lý vi phạm chưa kịp thời và không đúng quy trình, quy định. Đồng thời, khi phát hiện vi phạm đã không tham mưu, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm dẫn đến công trình xây dựng trái phép vẫn được hoàn thành, đưa vào sử dụng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Đảng ủy xã đã yêu cầu chi bộ nơi cán bộ địa chính tham gia sinh hoạt tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình rà soát việc thực hiện các nội dung Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đây chỉ là một trong số những trường hợp được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở huyện Lâm Bình phát hiện trong thời gian qua. Đồng chí Ma Ngọc Trường, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình cho biết: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện cơ bản, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, không chỉ ưu điểm được phát huy mà những hạn chế, khuyết điểm cũng sớm được chỉ rõ, giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đúng, đủ để tập trung khắc phục, sửa chữa, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn, không để dẫn đến những vi phạm.

Nhằm ngăn chặn từ sớm, không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, Đảng bộ huyện Yên Sơn tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vào việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức giám sát thường xuyên thông qua thực hiện quy chế, chương trình, kết quả công tác hàng tháng và quá trình dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở của các cấp ủy viên, cán bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện với địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở huyện Yên Sơn tiến hành kiểm tra 36 tổ chức đảng cùng nhiều đảng viên có liên quan, đã kỷ luật đối với 6 đảng viên.

Đồng chí Đặng Phi Trường, Phó thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn cho biết: chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của huyện được thực hiện đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, đối tượng, đảm bảo tiến độ, thời gian, quy trình. Trong đó, địa phương chú trọng công tác này đối với những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã thực hiện 137 cuộc kiểm tra đối với 388 tổ chức đảng và 84 cuộc kiểm tra đối với 207 đảng viên. Đồng thời các cấp ủy cũng thực hiện 72 cuộc giám sát đối với 146 tổ chức đảng và 63 cuộc giám sát đối với 225 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện 27 cuộc đối với 14 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm đã có 1 tổ chức đảng và 92 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đẩy mạnh hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định. Trong đó đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị để hạn chế sai phạm từ cơ sở; ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, tăng cường thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đột xuất, thường xuyên, không báo trước; chủ động phát hiện vi phạm khi mới phát sinh để uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời.

Theo Ngọc Hưng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /