Một số điểm mới trong quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (tiếp Chương III)

Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022 - 16:17

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Nhóm vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đối với nhóm vi phạm về chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định bổ sung thêm một số hành vi vi phạm đối với các Điều:

Điều 34. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Bổ sung hành vi tại Khoản 1, cụ thể:

đ) Nhận tiền, giấy tờ có giá trị như tiền, hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không báo cáo cấp uỷ trực tiếp quản lý và cấp uỷ nơi sinh hoạt.

e) Không báo cáo cấp uỷ nơi sinh hoạt và cấp uỷ quản lý về việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của mình; có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng mình hoặc vợ (chồng), vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột sinh sống, định cư ở nước ngoài; có con kết hôn với người nước ngoài; có vợ hoặc chồng, con đi học ở nước ngoài.

g) Nhận huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác.

- Khoản 2, Điểm đ:Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của Đảng, Nhà nước khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền”.

- Khoản 3, Điểm e:Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

Bổ sung các hành vi trên để đồng bộ với quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công và thống nhất theo Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 35. Vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điểm a như sau: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên.

Khoản 3: d)Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ”.

Để phù hợp với Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ vè xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị" thì kỷ luật buộc thôi việc.

Bổ sung các hành vi trên theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 36. Vi phạm quy định phòng, chống tội phạm

- Bổ sung hành vi tại Khoản 2: k) “Tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng, các thiết bị, công cụ hỗ trợ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, theo quy định của Luật Quản lý vũ khí.

- Bổ sung Khoản 3: h) “Bỏ trốn trong quá trình điều tra (kể cả trường hợp cho tại ngoại) để cơ quan có thẩm quyền phải ra lệnh truy nã”, vì thực tiễn đã có nhưng chưa xem xét, kỷ luật được.

Điều 37. Vi phạm quy định kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán

- Bổ sung các hành vi tại Khoản 1, cụ thể:

đ) Tiết lộ hoặc làm lộ, lọt thông tin, tài liệu về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán khi chưa được công bố.

e) Báo cáo không đầy đủ, không trung thực về kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đủ nội dung theo kế hoạch, quyết định của cấp có thẩm quyền.

g) Tham mưu, đề xuất hoặc kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ. Tham mưu hoặc quyết định hình thức kỷ luật không đúng với mức độ vi phạm.

h) Giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, ăn uống cùng đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trong thời gian đang tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để trục lợi.

- Bổ sung các hành vi tại Khoản 2, cụ thể:

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trái quy định.

h) Phát hiện sai phạm nhưng không báo cáo mà đồng thuận theo chỉ đạo của người có thẩm quyền để báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ vi phạm.

i) Tham mưu hoặc chỉ đạo không tiếp thu, tiếp thu không đầy đủ, không đúng giải trình (nội dung giải trình đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

k) Làm mất, hư hỏng hồ sơ, tài liệu, vật chứng của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

l) Sử dụng kinh phí của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để thanh toán chi phí ăn, nghỉ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán (trừ kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ).

Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với thực tiễn và những hành vi bị cấm trong Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước.

Điều 39. Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Bổ sung hành vi tại Khoản 1: e) Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cho chuyển công tác đối với nhân sự là đối tượng đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, đang điều tra hoặc giải quyết tố cáo”.

Bổ sung tại Khoản 2, các hành vi:

g) Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách.

h) Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

i) Lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực để vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân.

k) Nhờ người khác đứng tên hoặc đứng tên hộ người khác mua bất động sản, tài sản có giá trị nhằm trục lợi, che giấu kê khai tài sản, thu nhập.

l) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng gần nhà mình không đúng quy hoạch nhằm trục lợi.

- Bổ sung tại Khoản 3, các hành vi:

n) Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng. Không chủ động thu hồi hoặc cản trở thu hồi tài sản tham nhũng.

o) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để chiếm dụng tài sản công.

p) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã trái quy định của pháp luật[1].

q) Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi[2].

Bổ sung những hành vi trên để cụ thể hóa, đồng bộ với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Điều 40. Vi phạm quy định đầu tư, xây dựng

- Bổ sung hành vi tại Khoản 1: d)“Tham mưu, quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”.

- Bổ sung Khoản 2: e)Quyết định chủ trương đầu tư trái quy hoạch, kế hoạch, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định”.

Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Điều 41. Vi phạm quy định lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:

e) Làm trái quy định về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn, tài chính, tài sản của tổ chức đảng.

g) Thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; quản lý, sử dụng tài chính của cấp ủy, tổ chức đảng không đúng quy định.

- Bổ sung Khoản 2, các hành vi:

k) Vi phạm quy định về nhận tiền gửi, lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phát sinh; vi phạm quy định về tỉ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

l) Quyết định, sử dụng tài chính của Đảng, Nhà nước trái quy định.

- Bổ sung Khoản 3, Điểm e:Chỉ đạo hoặc thông đồng cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân”.

Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật về tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hành, lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

Điều 42. Vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở

Bổ sung điểm Khoản 2, các hành vi:

e) Lấn chiếm đất công để trục lợi.

g) Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước.

Bổ sung các hành vi trên để phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và thực tiễn xử lý kỷ luật ở nhiều địa phương hiện nay.

Điều 43. Vi phạm quy định trong lĩnh vực Y tế

- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:

e) Thực hiện không đúng quy định liên danh liên kết, góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế.

g) Xác nhận, giám định tình trạng sức khoẻ cho cá nhân không đúng quy định.

- Bổ sung Khoản 2, các hành vi:

a) Nâng khống giá dịch vụ, vật tư, kỹ thuật y tế trong khám, chữa bệnh để  trục lợi.

i) Thực hiện không đúng quy định đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chất phụ gia, phụ trợ kèm theo.

Bổ sung Khoản 3, Điểm e:Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây lan dịch bệnh”.

Bổ sung các hành vi trên để phù hợp với Luật Hình sự, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và thực tiễn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở các địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Điều 44. Vi phạm quy định quản lý tài nguyên

Điều này được bổ sung, xây dựng mới và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thăm dò, khai thác hoặc tham gia khai thác tài nguyên không đúng quy định.

b) Giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng không đúng quy định.

c) Vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn, sản phẩm chế biến hoặc có hành vi gây hại động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục Nhà nước cấm.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật trên để phù hợp với Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 45. Vi phạm quy định bảo vệ môi trường

Điều này được bổ sung, xây dựng mới một số hành vi và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định; tiếp tay cho hành vi gây ô nhiễm môi trường.

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.

c) Không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với người, vật nuôi làm tán phát, lây lan dịch bệnh ra môi trường, xã hội.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường.

Điều 46. Vi phạm quy định khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ

Điều này được bổ sung, xây dựng mới một số hành vi và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

d) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; vi phạm quy định về an toàn, an ninh mạng; sở hữu trí tuệ.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:…

Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật trên để phù hợp với Luật Hình sự, Luật Khoa học Công nghệ và Luật Chuyển giao công nghệ (còn nữa).

B. H (tổng hợp)


[1] Để phù hợp với Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

[2] Đ phù hợp với Điểm c, Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

Xem tin theo ngày:   / /