Một số điểm mới trong quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (tiếp Chương III)

Thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022 - 08:03

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Nhóm vi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo

Đối với nhóm vi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo, Quy định bổ sung thêm một số hành vi vi phạm đối với các Điều:

Điều 51. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:

e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.

g) Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.

Bổ sung hành vi trên để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Điều 53. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

- Bổ sung hành vi tại Khoản 1, Điểm c: Xác nhận tình trạng hôn nhân để người khác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng quy định”.

- Bổ sung hành vi tại Khoản 3, Điểm đ: Làm hồ sơ để kết hôn với người nước ngoài, làm thủ tục để sinh sống, định cư hoặc nhập quốc tịch ở nước ngoài trái pháp luật”.

Bổ sung hành vi trên để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 55. Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo

Bổ sung hành vi tại  điểm Khoản 1, Điểm d: “Có hành vi tiếp tay hoặc trực tiếp vận động tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được phép của cấp có thẩm quyền”.

Bổ sung hành vi trên để phù hợp với Luật Tôn giáo, tín ngưỡng (còn nữa)

B.H (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày:   / /