Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022 - 07:35

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Đình Lộc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 442 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /