Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 - 10:17

Ngày 27/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /