Nội dung, hình thức tuyên truyền của Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - 07:25

Ngày 03/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với nội dung và hình thức tuyên truyền như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /