Nhận diện “báo hóa” tạp chí

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - 09:04

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT về việc nhận diện “báo hóa” tạp chí. Cụ thể:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /