Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022 - 10:14

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường học trên địa bàn xã Đông Thọ (Sơn Dương) ngày 11-8.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường Tiểu học và THCS Đông Thọ; trường THCS Đông Thọ I và trường THPT Đông Thọ; tình hình cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thư viện, các trang thiết bị. Đồng thời nghe các trường báo cáo về tình hình dạy học và thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay, những khó khăn, vướng mắc trong quá triển khai thực hiện chương trình…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra cơ sở vật chất tại trường Tiểu học và THCS Đông Thọ.

Qua kiểm tra cho thấy, các trường học đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn cho cho giáo viên, sắp xếp lại các điểm trường, đội ngũ giáo viên, giảm các điểm trường lẻ để tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới… Tuy nhiên khó khăn chung hiện nay đó là tình trạng cơ sở vật chất còn thiếu, nhất các phòng học chức năng và các trang thiết bị, đồ dùng dạy học…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, giáo viên các trường, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, công tác xã hội hóa đã được các trường thực hiện hiệu quả để có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.  

Đồng chí nhấn mạnh, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 muốn thực hiện hiệu quả thì cùng với cơ sở vật chất được đầu tư, vai trò của người đứng đầu trường học và các thầy, cô giáo là hết sức quan trọng. Các thầy, cô và nhà trường cần có các giải pháp đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng dạy học, phải thực hiện tốt công tác tập huấn, đồng thời nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự bồi dưỡng thêm để có phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả nhất.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị, giáo viên… kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để có phương án giải quyết kịp thời; đối với trường học liên cấp mới thực hiện sáp nhập cần khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới 2022-2023. 

Theo baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /