Số - ký hiệu: 337-KH/TU Ngày ban hành: 06/05/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 20-QĐ/TU Quy định Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 10/07/2023
2 346-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 01/06/2023
3 801-QĐ/TU Quyết định Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 20/05/2023
4 1197-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/04/2023
5 2094-CV/TU Công văn Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 18/04/2023
6 1175-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 24/03/2023
7 2014-CV/TU Công văn V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 18/03/2023
8 316-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 16/03/2023
9 1170-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" 03/03/2023
10 292-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/01/2023
11 1806-CV/TU Công văn V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 21/12/2022
12 1113-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ kỳ thứ 27 (ngày 17/11/2022) 17/11/2022
13 579-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025 13/07/2022
14 384-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025) 07/03/2022
15 439-TB/TU Thông báo Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 26/02/2022
16 376-TB/TU Thông báo Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 18/12/2021
17 954-CV/TU Công văn Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 16/12/2021
18 322-TB/TU Thông báo Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 29/10/2021
19 01-QĐ/BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 24/09/2021
20 299-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 14/09/2021