Một số kết quả bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022 - 09:05

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, Tuyên Quang luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo động lực phát triển bền vững.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động

Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch giải quyết việc làm năm 2022, tư vấn giới thiệu việc làm cho 17.942 người lao động. Kết nối thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp với nhu cầu tìm việc của người lao động; theo dõi nắm tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tại cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước và Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tuyển dụng với thị trường Nhật Bản và Đức. Triển khai tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các huyện: Lâm Bình, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương; đẩy mạnh hoạt động tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, học nghề và thông tin thị trường lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 17.712 lượt người lao động, đạt 82,4% kế hoạch.

Tuyển sinh, đào tạo cho 5.825 người, trong đó trình độ cao đẳng 70 người, trung cấp 793 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 4.962 người. Xây dựng và tổ chức hội nghị triển khai phương án tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động trong Doanh nghiệp/Hợp tác xã, trên địa bàn tỉnh.

 Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương

Tỉnh đã kịp thời triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến với người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số lượt đối tượng được phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 1.782 đơn vị, tổ chức; 45.738 người, 968 hộ kinh doanh với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng; đã thực hiện chi trả 1.782 đơn vị, tổ chức, 45.664 người, 818 hộ kinh doanh với tổng số kinh phí là trên 29,4 tỷ đồng; tổng số còn phải thực hiện chi trả và phải điều chỉnh giảm danh sách và kinh phí hỗ trợ là 605,34 triệu đồng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo  Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với 49 người lao động với số tiền 73,5 triệu đồng. Rà soát đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng đã quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg  trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ đối tượng người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ tiền thuê nhà từ nguồn ngân sách địa phương. Thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp: Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN vào quỹ BHTN cho 1.664 đơn vị sử dụng lao động tương ứng với 33.304 người lao động, số tiền giảm đóng trên 16,93 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động là 40.760 lao động với tổng số tiền trên 94,762 tỷ đồng.

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 406/NQ- UBtVQH15 ngày 19/10/2021; Nghị định số 92/2021/nQ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Triển khai thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.

N.T.B.H

 

Xem tin theo ngày:   / /