Tuyên Quang - nỗ lực bảo đảm, tăng cường trật tự, an toàn giao thông

Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 - 21:51

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (Chỉ thị 18-CT/TW), tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng, các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông được triển khai toàn diện, đồng bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Là tỉnh miền núi phía Bắc, có trên 5.538 km đường bộ, trên địa bàn tỉnh có 99,77% (1.729/1.733) thôn, bản có đưng ô tô đến trung tâm; hệ thống giao thông tĩnh gồm 06 bến xe khách, 01 cảng thủy nội địa, 38 bến khách ngang sông, 33 bến thủy nội địa. Đường sông với 201 km, trong đó sông Lô 131 km, sông Gâm 70 km và vùng hồ thủy điện Tuyên Quang diện tích 8.000 ha, thủy điện Chiêm Hóa diện tích 400 ha. Tc độ phát triển phương tiện giao thông vận tải hng năm trên 10%, toàn tỉnh hiện có 583.761 phương tiện cơ giới, bước đầu đã đáp ng được nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 14/3/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1360-CV/TU nêu rõ nhng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (viết tắt là ATGT) trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cp, các ngành, địa phương, đơn vị t chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 18-CT/TW tới toàn th cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật để nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đi với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đưng bộ, đường thủy nội địa; gn trách nhiệm của người đng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải đã được tỉnh quan tâm chú trng thực hiện. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mi, tạo lập được sự kết nối giữa các vùng miền trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đóng góp tích cực vào phát trin kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, như: Triển khai xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết ni vi cao tc Nội Bài - Lào Cai; xây dng cầu Tình Húc, cầu Bình Ca vượt sông Lô, các tuyến đường dọc sông Lô, thành phố Tuyên Quang; thực hiện đầu tư xây dng, cải tạo, nâng cấp 413 km quốc lộ; nâng 229 km đưng tỉnh thành quốc lộ; 394 km đường tỉnh; 140 km đưòng đô thị; 330 km đưng huyện; thực hiện nhựa hóa 97,83% đưng từ trung tâm huyện đến trung tâm xã; 100% xã, phường, 99,65% thôn có đường ô tô đến trung tâm. Thực hiện hiệu quả Đ án bê tông hóa đưng giao thông nông thôn với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, đến nay đã bê tông hoá được 3.469 km đường giao thông nông thôn, đang triển khai xây dng 38 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Hằng năm, tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; kim soát tải trọng xe; thực hiện các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân t vong do tai nạn giao thông”; thực hiện quy định đội mũ bảo him đối với trẻ em; tổ chức đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo him mới, đạt chuẩn; kiểm tra, kiểm soát xe ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông; kim soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ đối với người điều khin phương tiện cơ gii đưng bộ.

Qua triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình phát huy hiệu quả, được ph biến, nhân rộng như mô hình: “Khu dân cư đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”, “Công trường an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản an toàn giao thông”, “Tự quản về trật tự an toàn giao thông và hành lang đường bộ...

Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh tập trung xây dựng, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, các trục giao thông có phương tiện tham gia lưu thông cao. Lực lượng chức năng các cấp mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông... Qua đó, tình hình trật tự, ATGT có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2012-2022, toàn tỉnh phát hiện 1.271 trường hp xây dựng nhà , quán, mái che, mái vẩy trái phép vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phát hiện 433.921 trường hp vi phạm trật tự, ATGT; tạm giữ 35.528 phương tiện, 304.337 bộ giấy tờ, xử lý 433.921 trường hp. Xử phạt vi phạm hành chính trên 173.359 triệu đồng. Trong 10 năm xảy ra 963 vụ TNGT, làm chết 489 người, mất tích 01 người, bị thương 869 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ trước khi thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW; có 102 tập th, trên 500 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp khen thưng.

Như vậy, có thể thấy với sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các lực lưng tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, của người kinh doanh vận tải đã được nâng lên; hiệu lực quản lý nhà nước về giao thông vận tải được tăng cưng; tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT vẫn còn một số khó khăn, tác động như: phương tiện giao thông phát triển mạnh; kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ng kịp thời; ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; kết quả kiềm chế tai nạn giao thông chưa thực sự bền vững;...

Ðể tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT, cấp uỷ, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận T quốc và các t chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc t chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được nêu tại các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh v công tác bảo đảm trật t, ATGT. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đng đu cp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và t chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến mọi tầng lp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đến từng khu dân cư, tng gia đình và mỗi người dân, chú ý tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến học sinh, sinh viên trong các nhà trường, đi đôi vi nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT.

Ba là, đầu tư xây dng mới và nâng cấp, cải tạo hệ thông giao thông trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh việc xây dng cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng các công trình giao thông.

Bốn là, tiếp tục kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhng hành vi vi phạm về trật tự, ATGT; kiên quyết ngăn chặn tình trạng xe ch quá tải, quá kh giới hạn đưng bộ, cơi nới thành thùng xe và tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chng người thi hành công vụ, phóng nhanh, vượt ẩu...; thường xuyên kiểm tra hoạt động các bến đò khách ngang sông, bến thủy nội địa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Năm là, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dng mi, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông theo quy hoạch; tăng cưng công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hp với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn.

Sáu là, tiếp tục nâng cao cht lưng công tác đào tạo, sát hạch cp giy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông, làm tốt công tác kim định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, đưng thủy; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tiêu cực trong công tác kiểm định, sát hạch cấp giy phép điu khiển phương tiện giao thông và trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông./.

Hải Thủy

 

Xem tin theo ngày:   / /