Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 - 19:20 Đã xem: 38

Ngày 31-12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm, tạo hiệu quả trong công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm; hạn chế được các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các tổ chức, đoàn thể…được phát huy ngày càng hiệu quả.

Qua đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm, công tác dân vận  muốn hiệu quả phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là chính quyền các cấp phải được tăng cường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cần phải được đổi mới hiệu quả hơn; sớm nghiên cứu xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư…; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết hài hòa lợi ích của nhân dân với lợi ích của đất nước.

Cán bộ, đảng viên phải tin dân, học dân, hiểu dân, phát huy vai trò nêu cao trách nhiệm nêu gương nhất là đối với người đứng đầu; chủ động nắm bắt dư luận, lắng nghe, phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, tránh hình thành điểm nóng về an ninh trật tự xã hội; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước với phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh triển khai phong trào “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết không bố trí cán bộ yếu kém về đạo đức làm công tác dân vận…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 công tác dân vận cần phải tiếp tục đổi mới phương thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận…

Theo Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /